Frank Rodriguez

Graphic Artist

Gramenet de Besòs

tap or scroll

Bio

en

A Graphic Arts professional, he began his studies in 2015, pursuing degrees in Digital Prepress, Graphic Production, and Design and Editing of Printed Publications and Multimedia at Escola del Treball trade school in Barcelona.

The vast majority of their works have had public transport as common trait. Worth mentioning is his participation in the Barcelona-Caldes de Montbui International Classic Bus Rally, creating a new branding for the tenth anniversary of the event in 2019. In the following years he has also participated in the creation of the identity of the Raŀlibús de Sabadell, event held during city's Festa Major.

Since he was a kid he has always been fascinated by graphics rendering public transport networks. Inspired by graphic artists such as Harry Beck, Josep Maria Trias, Jordi Matas or Max Roberts, he has experimented with new design rules to draw diagrams that offer improvements to the quality of the passenger service.

ca

Professional de les Arts Gràfiques, va començar els seus estudis el 2015 cursant els graus de Preimpressió Digital, de Producció Gràfica i de Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia a l'Escola del Treball de Barcelona.

La gran majoria dels seus treballs han tingut com a punt en comú el transport públic. Destaca la seva participació al Raŀli Internacional d'Autobusos Clàsics Barcelona-Caldes de Montbui, creant una nova identitat de marca pel desè aniversari de l'esdeveniment el 2019. Els següents anys també ha participat en la creació de la identitat del Raŀlibús de Sabadell, esdeveniment celebrat durant la Festa Major de la localitat.

Des de petit sempre li han fascinat els gràfics de xarxes de transport públic. Inspirat per grafistes com Harry Beck, Josep Maria Trias, Jordi Matas o Max Roberts, ha experimentat amb noves regles de disseny per dibuixar diagrames que ofereixen millores a la qualitat de la informació exposada al públic.

es

Profesional de las Artes Gráficas, comenzó sus estudios en 2015 cursando los grados de Preimpresión Digital, de Producción Gráfica y de Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia en la Escola del Treball de Barcelona.

La gran mayoría de sus trabajos han tenido como punto en común el transporte público. Destaca su participación en el Rally Internacional de Autobuses Clásicos Barcelona-Caldes de Montbui, creando una nueva identidad de marca para el décimo aniversario del evento en 2019. En los años siguientes también ha participado en la creación de la identidad del Raŀlibús de Sabadell, evento celebrado durante la Festa Major de la localidad.

Desde pequeño siempre le han fascinado los gráficos de redes de transporte público. Inspirado por grafistas como Harry Beck, Josep Maria Trias, Jordi Matas o Max Roberts, ha experimentado con nuevas reglas de diseño para dibujar diagramas que ofrezcan mejoras a la calidad de la información expuesta al público.

Skill

Basic
Expert
Master
  • Design
  • Prepress
  • Photo Editing
  • Illustration
  • Frontend Dev
  • Photography
  • 3D Modelling

Contact

Powered by FormSubmit